1. INFORMATII GENERALE SI RECOMANDARI:

Hormonul uman pentru stimularea tiroidei (hTSH) este unul dintre mai mulţi hormoni glicoproteici, constând din două lanţuri peptidice legate necovalent: un lanţ α, care este aproape identic în toate cazurile, şi un lanţ β, care este responsabil pentru specificitatea imunologică şi biologică. Aceste similitudini rezultă în diferite grade de reactivitate încrucişată a diferitelor antiseruri. Testul Access HYPERsensitive hTSH este un test imunoenzimatic în fază solidă, care nu prezintă nicio reactivitate încrucişată cu alţi hormoni peptidici. Sensibilitatea şi specificitatea acestui test permite o mai bună discriminare între pacienţii hipertiroidieni şi cei eutiroidieni. TSH uman eliberat de glanda pituitară anterioară este principalul reglator al funcţiei tiroidiene. Secreţia hormonului de eliberare a tirotropinei (TRH sau TRF) din hipotalamus controlează secreţia de hTSH. Acest sistem, la rândul său, reglează eliberarea de hormoni tiroidieni tiroxină (T4) şi triiodotironină (T3). Există un mecanism de feedback negativ care este sensibil la concentraţiile circulante ale hormonilor tiroidieni, T3 şi T4, ce se monitorizează de către hipotalamus. În mod colectiv, acest sistem este denumit axa hipotalamo-hipofizo-tiroidiană. Orice modificare în funcţia acestei axe poate influenţa nivelurile de T4 şi T3 în circulaţie. TSH uman afectează un număr mare de procese metabolice în glanda tiroidă prin legarea receptorului membranei sale celulare şi activarea adenilat ciclazei. Adenilat ciclaza, ca reacţie, facilitează producerea de AMP ciclic, „mesager secundar” pentru hTSH, ceea ce provoacă o cascadă de efecte metabolice la nivel intracelular. Această stimulare rezultă în sinteza crescută şi eliberarea de T3 şi T4 şi în menţinerea integrităţii fizice şi funcţionale a glandei tiroide.3 Utilizarea clinică principală a măsurătorii hTSH este pentru evaluarea stării tiroidei. La pacienţii cu funcţia hipotalamică-pituitară intactă, hTSH este măsurat pentru a: 1) exclude hipotiroidismul (niveluri crescute de hTSH) sau hipertiroidismul (niveluri suprimate sau nedetectabile de hTSH); 2) monitoriza tratamentul de substituţie cu T4 în hipotiroidismul primar sau tratamentul antitiroid în hipertiroidism; 3) urmări suprimarea T4 în influenţa trofică a hTSH în „nodulii reci” şi în guşa netoxică; şi 4) evalua răspunsul la testarea de stimulare TRH. În timp ce devin disponibile metode mai sensibile şi mai precise, măsurătorile de hTSH sunt, de asemenea, utilizate din ce în ce mai mult pentru a identifica hipotiroidismul sau hipertiroidismul subclinic sau latent. TSH uman a fost cuantificat iniţial utilizând sistemele de testare biologice, cum ar fi testul biologic pentru şoareci McKenzie. Oricum, aceste metode au manifestat sensibilitate insuficientă şi au necesitat concentraţiile unor volume mari de probe. Pregătirea antiserului pentru hTSH de către Utiger şi alţii, a dus la dezvoltarea tehnicii de testare radioimunologică pentru măsurarea hTSH.7,8 Sensibilitatea testului şi necesitatea unei probe serice mici a oferit metodei de testare radioimunologică un succes imediat. Câştiguri avansate în sensibilitate au fost obţinute prin tehnologia chemiluminiscentă.

2. SPECIMEN PROBA SI STABILITATE:

Ser şi plasma heparinizata.

Probele sunt stabile 8 ore la temperatura camerei, 48 de ore la 2-8°C si timp indelungat la -20°C ( o singura decongelare ).

3. METODA:

Chemiluminiscenta

4. VALORI DE REFERINTA:

1.Fiecare laborator trebuie să stabilească propriile intervale de referinţă pentru a asigura reprezentarea corespunzătoare a populaţiilor specifice.

2.Concentraţiile de TSH uman au fost măsurate în 217 probe de ser de la subiecţi bărbaţi şi femei, aparent sănătoşi (profile tiroidiene normale) utilizând testul Access HYPERsensitive hTSH. Intervalul neparametric al concentraţiilor de hTSH a fost 0,34–5,60 μIU/mL (mIU/L). Intervalele de referinţă HYPERsensitive hTSH şi Fast hTSH sunt echivalente.

3.În studiul descris mai sus, valorile de TSH uman de < 0,34 μIU/mL (mIU/L) ar fi un indiciu al hipertiroidismului, în timp ce valorile de > 5,60 μIU/mL (mIU/L) ar indica hipotiroidism. Evaluarea stării tiroidei nu ar trebui să depindă de rezultatele unui singur test. Evaluarea completă a stării tiroidei ar trebui să includă şi alte teste ale funcţiei tiroidiene, inclusiv evaluarea autoanticorpilor tiroidieni (utilă în diagnosticul tiroiditei autoimune), precum şi evaluarea clinică efectuată de medic. Aceste valori sunt dedicate sistemelor Beckman Coulter. In cazul in care acest test este efectuat pe un alt sistem, valorile de mai sus pot fi diferite.

Aceste valori sunt dedicate sistemelor Beckman Coulter. In cazul in care acest test este efectuat pe un alt sistem, valorile de mai sus pot fi diferite.

5. BIBLIOGRAFIE:

1. Metoda de lucru Beckman Coulter

2. Frances Fischbach – A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests – Lippincott Williams &Wilkins, USA, 8 Ed. 2009

3. Jacques Wallach – Interpretarea testelor de diagnostic – Editura Stiintelor Medicale, Romania, Ed. 7

Top