Cum schimbam medicul de familie?

Primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să depuneţi o cerere de înscriere prin transfer la medicul de familie pe lista căruia vreţi să fiţi. În cerere este musai să precizaţi şi numele medicului de la care vreţi să plecaţi. Pentru ca acest transfer să fie posibil este, însă, necesar să treacă cel puţin şase luni de la data la care v-aţi înscris pe listele medicului de familie la care vreţi să renunţaţi.

Această reglementare a fost introdusă cu scopul de a nu abuza nejustificat de dreptul de transfer de pe listele unui medic pe ale altuia. Transferul durează cel mult o lună.

Medicul de familie la cabinetul căruia aţi depus cererea are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare, să-l anunţe prin poştă despre transfer pe fostul medic de familie. La rândul său, acesta din urmă are şi el obligaţia să transmită o copie certificată a fişei medicale, tot prin poştă, către noul medic de familie. Termenul este identic cu cel din primul caz.

Cabinetul medical de la care plecaţi va păstra însă fişa medicală originală!

De asemenea, este important de precizat şi că pacientul trebuie să prezinte noului medic de familie documentele care să îi ateste calitatea de asigurat. Aceste documente diferă în funcţie de calitatea asiguratului: salariat, PFA, pensionar, student sau şomer.

În situaţia în care unul dintre medici nu respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea automată a asiguratului de pe listă.

cufarulnaturii.ro

Top