Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/primuldiagnostic/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Ini.php on line 170

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/primuldiagnostic/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Ini.php on line 187

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/primuldiagnostic/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/primuldiagnostic/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/primuldiagnostic/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149
Proceduri specifice de medicina fizica si reabilitare ce pot fi realizate in mod gratuit cu bilet de trimitere - primuldiagnostic.ro

Proceduri specifice de medicina fizica si reabilitare ce pot fi realizate in mod gratuit cu bilet de trimitere

Consultaţia medicală de specialitate - iniţială, cuprinde: a. anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; b. bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare; c. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

d. stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno - dietetic şi fizical şi de recuperare, medicină fizică şi balneologie, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profi lactice generale şi specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico -chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de sali ne şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.

Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.

Procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie, care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt:

 1. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni
 2. Galvanizare
 3. Ionizare
 4. Curenţi diadinamici
 5. Trabert
 6. TENS
 7. Curenţi interferenţiali
 8. Unde scurte
 9. Microunde
 10. Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă
 11. Ultrasunet
 12. Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
 13. Magnetoterapie
 14. Laserterapie
 15. Solux
 16. Ultraviolete
 17. Curenţi cu impulsuri rectangulare
 18. Curenţi cu impulsuri exponenţiale
 19. Contracţia izometrică electrică
 20. Stimulare electrică funcţională
 21. Băi Stanger
 22. Băi galvanice
 23. Duş subacval
 24. Aplicaţii cu parafină
 25. Băi sau pensulaţii cu parafină
 26. Masaj regional
 27. Masaj segmentar
 28. Masaj reflex
 29. Limfmasaj
 30. Aerosoli individuali
 31. Pulverizaţie cameră
 32. Hidrokinetoterapie individuală generală
 33. Hidrokinetoterapie parţială
 34. Kinetoterapie individuală
 35. Tracţiuni vertebrale şi articulare
 36. Manipulări vertebrale
 37. Manipulări articulaţii periferice
 38. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
 39. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
 40. Băi de plante
 41. Băi de dioxid de carbon şi bule
 42. Băi de nămol
 43. Mofete naturale
 44. Mofete artificiale
 45. Împachetare generală cu nămol
 46. Împachetare parţială cu nămol
 47. Aplicaţie de unde de şoc extracorporale
 48. Aplicaţie de oscilaţii profunde
 49. Speleoterapia/Salinoterapia

Procedurile de la pct. 1 - 38, 47 - 49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament.

Procedurile de la pct. 39 - 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.

Procedurile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de medicină fizică şi de reabilitare.

Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor 0 -18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat.

Seria de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie stabilită de medicul de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie, decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament.

Sursa: Norme metodologice CNAS pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului cadru 2018-2019

Top