SPITAL JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

Informatii locatie:

Anatomie patologica, Medicina de laborator, Medicina nucleara, Radiologie-imagistica medicala
0232.240.822
Chirurgie generala, Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva, Chirurgie vasculara, Oftalmologie, Ortopedie si traumatologie, Otorinolaringologie
Alergologie si imunologie clinica, Anestezie si terapie intensiva, Cardiologie, Dermatovenerologie, Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie, Hematologie, Medicina interna
DA
Iasi
Image Two

Dat în folosinţă la 1 ianuarie 1757, Spitalul “Sfântul Spiridon” din Iaşi rămâne în istoria sistemului sanitar românesc ca fiind una din primele unităţi medicale înfiinţate în Ţările Române.

Aşezământul a fost ridicat în vecinătatea Bisericii Sf. Spiridon şi şi-a păstrat numele patronului şi ocrotitorului spiritual până în zilele noastre. În toată istoria lui zbuciumată, spitalul a ajuns acum la o activitate de vârf unanim recunoscută.

În acest spital s-au infăptuit premiere naţionale remarcabile: primul transplant de cristalin; prima colangiografie transparietohepatică; primul drenaj extern percutan; cel mai mare număr de colicistopancreatografii retrograde endoscopice din ţară; prima angioplastie percutană; prima gastrostomie endoscopică; prima ablaţie laparoscopică a unui chist de ovar; prima cardiomiopatie extramusculoasă Heller laparoscopică; prima sutură laparoscopică a ulcerului perfonat şi în mod cert, nu în cele din urmă, prelevare de organe şi primul transplant de ficat din regiunea Moldovei.

Valoarea, ţinuta profesională ireproşabilă, competenţa medicilor care s-au format, au profesat şi profesează aici, probează cert aceste realizări. În aceeaşi măsură, se cuvine a menţiona truda şi dăruirea personalului medico-sanitar, personalului auxiliar sanitar, TESA, care umăr langă umăr, zi de zi, 24 ore/24 ore, fără întrerupere, cu bună credinţă si abnegaţie se pun în slujba celor aflaţi în suferinţă.

Se cuvine să amintim şi strădania celor peste 900 de medici rezidenţi care pun umărul la bunul mers al acestui “uriaş” al medicinei româneşti.


Features

Adresa: Iaşi

Contacteaza SPITAL JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

Top